Rotary maailmalla ja Suomessa

 

Rotary on eettisellä pohjalla toimiva kansainvälinen palvelujärjestö, joka on perustettu Chicagossa 23.2.1905. Rotary Internationalin kotipaikka on Evanston, USA:n osavaltiossa Illinoisissa. Rotary on aikojen saatossa laajentunut yli 200 maahan maailmassa. Jäseniä sillä on yli 1,2 miljoonaa.
Suomessa ja Virossa on noin 270 rotaryklubia ja rotareita niissä on yhteensä noin 8900. Suomi on jaettu viiteen Rotarypiiriin, joista pääosin Uudellamaalla toimivaan piiriin 1420 kuuluvat myös Viron klubit. Myös. Verkkorotary kuuluu piiriin 1420.

Rotarytoiminnan perustana ovat paikalliset rotaryklubit, jotka kokoavat yhteen aktiivisia vaikuttajia tekemään hyvää omalla paikkakunnallaan. Klubit kutsuvat jäsenikseen paikkakuntiensa hyvämaineisia ammattimiehiä ja -naisia. Klubeilla on säännölliset kokoontumisajat, joissa eri ammattiryhmistä koostuvat jäsenet pitävät esitelmiä ajankohtaisista aiheista tai kutsuvat ulkopuolisia puhujavieraita. Klubit toteuttavat kokoontumistensa ohella erilaisia valitsemiaan palvelu- ja hyväntekeväisyyshankkeita.

Kansainvälinen Rotary johtaa maailman rotarytoimintaa, piirejä ja klubeja. Se toimii jäsenmaksuvaroilla ja sijoituksilla. Rotarit ovat automaattisesti Kansainvälisen Rotaryn jäseniä.
Rotarien yksi vaikuttavimmista toiminnoista on kansainvälinen nuorisovaihto. Vuosittain yli 8000:lle nuorelle maailmassa tarjoutuu mahdollisuus tutustua rotaryjärjestön välityksellä vieraaseen kulttuuriin muutaman viikon, kuukauden tai kokonaisen kouluvuoden ajan vuosivaihdon, kesävaihdon tai kesäleirien muodossa. Suomesta lähtee vuosittain joko vuosi-, kesä- tai leirivaihtoon lähemmäs parisataa nuorta, ja saman verran nuoria tulee maailmalta Suomeen.
Rotareilla on Suomessa alueellisesti ja paikallisesti myös runsaasti erilaisia klubikohtaisia ja yhteisiä palveluhankkeita.

Rotary Internationalin presidentti Arch Klumph ehdotti vuonna 1917 Rotaryn lahjarahaston perustamista ja nykyään sen seuraaja Rotarysäätiö on maailman vaikuttavampia hyväntekeväisyyteen keskittyviä säätiöitä. Rotarysäätiön tavoite on mahdollistaa rotarien kansainvälisten mittavien yhteistyöprojektien taloudellinen toteuttaminen. Säätiö kohdentaa avustustaan seitsemälle painopistealueille, mm. terveyden parantamiseen, koulutuksen tukemiseen sekä köyhyyden lievittämiseen. Merkittävin yksittäinen projekti säätiön historiassa on käynnissä oleva polion hävittäminen maailmasta (PolioPlus). Rotarysäätiön varat kertyvät yksittäisten rotarien, klubien ja piirien sekä Rotarya kannattavien yksilöiden ja yhteisöjen lahjoituksista. Rotarysäätiön toiminnasta lisää Rotarysäätiö – Suomen Rotary

Rotary on epäpoliittinen ja uskontoihin sitoutumaton järjestö. Se on arvopohjainen kansainvälinen palvelu- ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka toimii kaikilla mantereilla ja lähes kaikissa kulttuureissa. Eri kulttuureja yhdistävänä sillä on yksi aatteellinen ydinarvo – palvelu – jota se pyrkii toteuttamaan kaikessa toiminnassaan. Asia ilmaistaan tunnuslauseellamme ”Palvelu itsekkyyden edelle” (Service Above Self). Periaatteen mukaan “suurin hyötyjä on se, joka palvelee parhaiten” (One Profits Most Who Serves Best).

Lue lisää Rotarysta Perustietoa Rotarysta 2023-julkaisusta.

 

 

Kokoontumistiedot

Paikka:

Online kokous osoitteessa
https://us02web.zoom.us/my/verkkorotary

Terrakokousten paikka vaihtelee ohjelman mukaan

Aika:
Terrakokous kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18-20 pääkaupunkiseudulla.

Online kokous kuukauden toisena ja kolmantena tiistaina klo 21-22.

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This