Hallitus ja toimihenkilöt

Hallitus ja toimihenkilöt

Pirkko Tuomaala

Pirkko Tuomaala

Presidentti

e-club of Verkkorotary

Hallitus

Presidentti: Pirkko Tuomaala
Tuleva presidentti: Maria Ekström
1. Sihteeri: Heidi Kauppi-Hopia
Varapresidentti: Janne Uusilehto
Edellinen presidentti: Susan Äijälä
2. Sihteeri ja jäsensihteeri: Antti Parkama
Klubimestari: Jyrki Runola
Rahastonhoitaja: Harri Hautala
Nuorisovaihto: Jari Karpakka
Rotarysäätiöasiamies: Rabbe Sittnikow
IT-vastaava: Mika Lallukka

 

Hallitus ja muut mahdolliset klubin toimihenkilöt suunnittelevat ja johtavat klubin toimintaa. Presidentti nimetään vuorollaan vuodeksi kerrallaan, ja myös muihin tehtäviin pyritään saamaan sopivasti kiertoa. Hallitukseen osallistuminen on hyvä tapa tutustua jäsenistöön ja oppia klubin toimintaa. Oman klubin tehtävien ohella aktiivisille jäsenille on näin halutessaan tarjolla myös tilaisuuksia osallistua rotarypiirin toimintaan erilaisissa komiteoissa ja työryhmissä, tutustuen samalla muiden klubien toimintaan ja aktiivisiin jäseniin.

Kokoontumistiedot

Paikka:

Online kokous osoitteessa
https://us02web.zoom.us/my/verkkorotary

Terrakokousten paikka vaihtelee ohjelman mukaan

Aika:
Terrakokous kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18-20 pääkaupunkiseudulla.

Online kokous kuukauden toisena ja kolmantena tiistaina klo 21-22.

Tapahtumat

Ei tapahtumia
Share This